Polityka cookies

Poniższa polityka cookies (polityka prywatności) określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 1 Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.lechpiotrowski.pl.
 2. Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 3. Administrator - Lech Piotrowski administrator Serwisu, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych w Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje Cookies

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 5. Wykaz przechowywanych cookies (ciasteczek) w Urządzeniu Użytkownika:
 • PHPSESSID - przechowuje informacje o bieżącej sesji, wygasa wraz z jej zakończeniem.
 • sLanguage - przechowuje informację o aktualnie przeglądanej wersji językowej strony.
 • bCookiesNoticeClosed - informuje Serwis, czy komunikat informujący o ciastkach został wyłączony/zaakceptowany. Wyłączenie ciastek o tej nazwie spowoduje, że komunikaty będą się zawsze wyświetlały.

Dane Użytkownika, który odwiedza niniejszy Serwis, nie są przekazywane innym podmiotom. Wyjątkiem są funkcje Serwisu, które wywoływane są przez skrypty z Serwisów zewnętrznych, m.in. Google Analytics, Google Maps, Google Translate, Facebook Like Box, Filmy Youtube, itp. Autorzy tych skryptów powinni w swoich Serwisach zewnętrznych informować o Cookies i danych, jakie przechowują na swoich serwerach.

§ 3 Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 3. Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć korzystanie z Serwisu.
 2. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych. Serwisy zewnętrzne mogą z nich korzystać w celu dopasowania reklam dla Użytkowników.
 3. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 4. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Facebook

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do zapisanych plików Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
Script logo Operated logo